Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2015

maoam
maoam
maoam
9334 1c95
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
maoam
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
maoam
maoam

things me and my laptop have in common:

  • slow
  • difficult to wake up from sleep
  • struggles to complete basic tasks
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
3106 58a5 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatwice twice
maoam
7815 8970
Reposted frommaruuda maruuda

May 18 2015

maoam
4750 44d1
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaowieczka owieczka
9668 ef5a 500
Reposted fromtwice twice
8712 94e7

Thanks, Tiago!

maoam
3408 a4bc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
maoam

cinoh:

quentindebriey: another french apartment.paris,july 2014

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatwice twice
maoam
it all makes sense now!
Reposted fromteijakool teijakool viagwiazdeczka gwiazdeczka
maoam
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla viatwice twice
9394 6480 500
Reposted fromtwice twice

May 12 2015

maoam
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl